aplikacje
brak obrazka

S kuteczna aplikacja internetowa to taka, która rozwiązuje konkretne problemy. Aby spełniała swoje zadania powinna być dobrze przemyślana i zaprojektowana.

D zięki procesowemu podejściu (krok po kroku) od analizy problemu do projektowania i wdrożenia aplikacji, mamy pewność, że będzie ona użyteczna i dobrze wykorzystywana.

CMS
CMS

S ystem zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS) jest to aplikacja internetowa, pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie treści
i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów w postaci stron WWW zawierających formularze i moduły.

S ystem CMS pozwoli zaoszczędzić wiele czasu poprzez łatwą i szybką aktualizację Państwa strony WWW.

Jeżeli potrafisz korzystać z przeglądarki WWW - potrafisz obsłużyć nasz system CMS

CRM
CRM

Customer Relationship Management (System relacji z klientami) To ogół czynności polegających na odnotowywaniu wszelkich kontaktów lub prób kontaktów z każdym klientem z osobna (niezależnie od kanału komunikacji) i podejmowaniu odpowiednich decyzji przez system (tele)informatyczny w zależności od historii klienta.

CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii biznesu, gdzie stały kontakt
i zadowolenie klienta jest kluczową wartością.

Info Panel
Info Panel

S ystem do zarządzania informacją na monitorach i TV LCD w hotelach, restauracjach i wszędzie tam gdzię informację przekazywanę się na wyświetlaczach. W prosty sposób możemy uruchomić prezentację lub informację dla klientów w naszych firmach, ustalić kolejnośc i czas jej wyświetlania.

D odatkowo możemy przygotowywać samodzielnie różne informację lub komunikaty za pomocą wbudowanego edytora.

SPA Manager
SPA Manager

S ystem usprawniający prace każdego SPA lub centrum świadczącego zabiegi. Pozwala zarządzać personelem, pomieszczeniami zabiegowymi czy czasem pracy. W prosty sposób, metodą 'drag&drop' możemy przesuwać zabiegi, klientów na naszym grafiku. Edytować czas zabiegu oraz dane pacjenta.

K reator podarunków pozwala na drukowanie Voucherów w oparciu o kody kreskowe - dzięki czemu możemy sprzedawać zabiegi w formie prezentu do zrealizowania w późniejszym czasie.